dricka ljummet vatten på morgonen Brexit

scandic hotell göteborg med pool I en folkomröstning i juni 2016 röstade brittiska väljare med en knapp majoritet för att Storbritannien ska lämna EU. Den 29 mars 2017 lämnade sedan Storbritanniens premiärminister formellt en utträdeansökan till Europeiska rådet och aktiverade i och med artikel 50 i Lissabonfördraget.

caroline sandström diy Utträdesperioden är två år vilket betyder att Storbritannien kommer att lämna EU den 29 mars 2019. Svenskt Näringsliv beklagar att Storbritannien har valt att ta dessa steg och ser att britternas utträde ur EU enbart kan leda till försämringar i relationen mellan EU27 och Storbritannien. Brexit-processen innebär stora risker för svenska företag med affärsförbindelser med Storbritannien. Därför är det mycket viktigt att en framtida överenskommelse mellan parterna måste garantera så goda och friktionsfria handelsförbindelser som möjligt. Ansvaret vilar tungt på politiker på både brittiska och EU-sidan att hitta konstruktiva lösningar med så få begränsningar för handel och investeringar som möjligt.

nolla svänghjul b230 För Svenskt Näringsliv är utgångspunkten ett fortsatt stabilt och framgångsrikt EU, med en väl fungerande inre marknad och öppenhet mot omvärlden. Att inom denna ram snabbt nå en överenskommelse, som också säkerställer så nära och friktionsfria ekonomiska förbindelser som möjligt med ett Storbritannien utanför Unionen måste ges högsta prioritet.

djurmagazinet umeå ersboda I december 2017 enades parterna om ramarna för Storbritanniens formella utträde ur EU. När nu förhandlingarna har återupptagit i februari 2018 så gäller de formaliseringen av utträdet, en övergångsperiod som är tänkt att gälla mellan 29 mars 2019 och 31 december 2020 och där alla relationer förblir de samma, detta för att ge parterna tid att förhandla fram ett framtida handelsavtal utan ett plötsligt avbrott i handelsrelationerna.

mänskliga rättigheter usa 2014 Svenskt Näringsliv är dock oroade över att förhandlingarna går långsamt och att detta förlänger den period av osäkerhet för företag som nu råder. Företag behöver få klarhet i hur de framtida handelsrelationerna kommer att se ut för att kunna planera sin verksamhet. För att minska osäkerheten vill Svenskt Näringsliv nu se klara signaler om en övergångslösning där parterna enas om att nuvarande relationer upprätthålls tills ett mer långsiktigt avtal kan träda ikraft.