avfärgning frisör pris stockholm Ett utmanat Sverige

hälsosam livsstil test Sveriges utveckling är tudelad – men på många sätt oroande. Ett antal makroekonomiska variabler utvecklas förhållandevis bra. Tillväxten är relativt god, vi har starka statsfinanser, i genomsnitt är sysselsättningen hög och vi är det nionde rikaste landet i världen. Till stor del är det ett resultat av tidigare framåtsyftande stora reformer under tidigt 1990-tal. Det finanspolitiska ramverket, Riksbankens självständighet, skattereformer och avregleringar är några exempel.


väckarklocka ljus philips Men samtidigt finns anledning till oro. Politiken står och stampar – viljan till framåtsyftande stora reformer har sällan varit lägre. Har vi glömt att det som trots allt går bra är resultatet av tidigare stora reformer?

meerschweinchenkäfig selbst bauen ikea Sverige har bland annat en illa fungerande bostadsmarknad, bristande integration med ekonomiska och sociala problem som följd, en tudelad arbetsmarknad, sviktande konkurrenskraft och fallande resultat i skolan.

samband matte åk 6 2015 Samtidigt påverkas vi av ett antal stora trender i världen som en allt snabbare globalisering och snabb teknikutveckling. Med rätt anpassningar är dessa trender förstås en mycket stor möjlighet. Men utan anpassning och reformer kommer de att sätta stor press på vår ekonomi och vårt välstånd.

japanska städer på se Vi behöver uppmärksamma detta och anpassa oss för att Sverige ska lösa sina nuvarande utmaningar och även i framtiden vara ett land med högt välstånd för alla och vara ett bra land för företag och företagare.

hopfällbart bord trä Därför startar Svenskt Näringsliv projektet ”Ett utmanat Sverige”. Syftet är att komplettera den dagspolitiska debattens fokus på mer kortsiktiga frågor med ett långsiktigt perspektiv – vilka reformer behöver Sverige genomföra på 10 och 20 års sikt? Vi kommer att presentera ett reformförslag i kvartalet.

Vill du bli inbjuden till nästa event?

carl reuterswärd omöjliga figurer