engelska älskar dig Ökad integration ökar tillväxten

bredda bilden teknikföretagen Ökad integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd. Målet för vårt integrationsarbete är en väl fungerande arbetsmarknad som ger företag och individer förutsättningar att utvecklas och växa.

parkens förskola norrtälje spåra mobiltelefon nummer kahoot färdiga frågor norrtälje bibliotek telefon kriminellt nätverk majorna ljuslykta glas hängande peter jöback cirkus stockholm Två rbetare med utländsk bakgrund arbetar i en fabrik
medicinska föreningen medlemsavgift
ljusstake mässing rund stampa på engelska Foto: Matt Rourke

jag kan inte läsa på engelska Fördomar, attityder och diskriminering är ett stort hinder för invandrare på arbetsmarknaden. Därför satsar vi stora resurser på att förebygga särbehandling och främja tolerans, öppenhet och demokratiska värderingar. Diskriminering och fördomar är dock inte den enda förklaringen till arbetslösheten. Det stora problemet idag är att cirka en miljon människor i arbetsför ålder är utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden fungerar dåligt och det drabbar ungdomar, äldre och invandrare hårdast.

träningsprogram gym helkropp Integration handlar om våra gemensamma utmaningar och vår gemensamma framtid. Att förebygga diskriminering och främja tolerans och öppenhet måste gå hand i hand med en vettig arbetsmarknadspolitik och enklare regelverk som gör att fler kan komma i riktiga jobb.

senapssås till lutfisk Svenskt Näringslivs arbete för integration innefattar områden som öppenhet, jämställdhet, fler äldre i arbetslivet samt funktionshindrades möjligheter att arbeta. Integrationsarbetet bedrivs i särskilda projekt och inom ramen för Svenskt Näringslivs verksamhet.

Därför driver vi denna fråga

pressalit sign art hårdsits Integration är ett viktigt samhälleligt mål. Ökad integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd.