senapssås varmrökt lax Stoppa kartellsamarbeten

översättning franska svenska gratis De allra flesta företag vill följa de lagar och regler som gäller och gör det också. Ändå kan det förekomma olagliga överenskommelser om priser, anbud eller marknadsdelning – karteller.

inbjudan 30 års fest text Svenskt Näringsliv tar bestämt avstånd från denna verksamhet, av följande enkla och uppenbara skäl:

  • Karteller skadar samhällsekonomin.
  • Karteller skadar företagens konkurrenskraft.
  • Karteller utgör konspiration mot kunderna, som ofta är andra företag.
  • Karteller drabbar direkt eller indirekt konsumenterna och skattebetalarna.
  • Karteller skadar tilltron till marknadsekonomin och konkurrensen.
  • Förekomst av karteller skadar näringslivets trovärdighet, rykte och anseende.

alexander den store längd Karteller ska bekämpas med kraft. Svenskt Näringsliv stöder därför sådana insatser på basis av en effektiv och rättssäker konkurrenslagstiftning. Viktigast är dock företagens eget, inre arbete och rutiner. Varje medarbetare måste ha klart för sig vad som gäller och att företaget inte tolererar kartellsamarbeten i någon form.