Ägarskatterna, konkurrenskraften och välståndet - En internationell kartläggning och analys av ägarskatter

jönköpings posten familjesida RAPPORT skeppshult plättlagg hjärtan Publicerad
Ägarskatter i Sverige
barnvakt jobb umeå

normal blodtryck for en 60 åring Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. I denna rapport från Svenskt Näringsliv redovisas resultatet av en kartläggning av ägarbeskattningen i 16 länder som Skeppsbron Skatt har genomfört. De svenska ägarskatterna är de högsta av de 16 länderna.

symptom stressfraktur häl Sverige saknar kraftfulla incitament och lättnadsregler för entreprenörer som många andra länder har. För att ta tillvara den fulla potentialen för entreprenörskap och välstånd i Sverige behöver reformer göras inom ägarbeskattningen.

Författare