hamilton advokatbyrå ab Effektivare offentlig upphandling

blundstone 500 granngården Varje år upphandlar svenska myndigheter varor, tjänster och byggentreprenader för omkring 600-700 miljarder kronor. Det är viktigt att dessa inköp genomförs på ett sätt som främjar konkurrens. Rätt genomförd leder offentlig upphandling till högre kvalitet och lägre kostnader för det allmänna och för konsumenterna.

knäpps kvast på En effektiv konkurrens främjar en rationell produktion samt resursfördelning, bidrar till att öppna marknader och gynnar etablering av nya företag och utveckling av nya produkter.