Vägar till hållbar välfärd

bordsben trä svarvade RAPPORT plocka bort stygn själv Publicerad
Vägar till hållbar välfärd
ritalin ilaç satın al

ställtid på engelska De stora utmaningarna för framtidens välfärd är arbetskraftsbristen och finansieringen. Om nuvarande utveckling fortsätter skulle konsekvenserna bli mycket allvarliga. Näringslivets försörjningsbörda skulle öka drastiskt samtidigt som bristen på arbetskraft skulle slå hårt även mot näringslivet.

välsignelsen i bibeln Situationen kräver ett trendbrott till förbättrad effektivitet i kommunsektorn, bl a med stöd av ny teknik. Vi har identifierat en besparingspotential på 60 miljarder kronor i sektorn.

tretton skäl varför säsong 2 premiär Det krävs nu samling kring den svenska välfärdsmodellen för att hantera utmaningarna. Vi har identifierat fyra områden där särskilda insatser behöver göras: ökad konkurrens och benchmarking, omställning till ny teknik särskilt inom området digitalisering, satsa på prevention och skolans kunskapssyn. Dessutom krävs såväl ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor som ökad konkurrens mellan utförare.

Författare