beteckningar på mc däck Avtalsförsäkringar

magasinsgatan 5 skövde Svenskt Näringslivs kollektivavtalade försäkringar (avtalsförsäkringar) gäller för alla medlemsföretag och deras anställda genom att de är antagna som kollektivavtal på respektive avtalsområde.

finaste tjejen i världen Totalt är det mer än 2 miljoner anställda som omfattas dessa typer av försäkringar. Exempel på avtalsförsäkringar är:

  • AFA-försäkringarna
  • Omställningsförsäkringen för arbetare
  • Avtalspension SAF-LO
  • ITP
  • TGL
  • Omställningsavtalet för tjänstemän

Försäkringsinformation

revolutionära republikanska kvinnors societet På recept på drinkar med rom vit kan du läsa mer och anmäla dit till utbildningar på om kollektivavtalade försäkringar.