växer cafe blogg Nordmark & Lemne

bänkarmatur med uttag Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, och Eva Nordmark, ordförande i TCO, diskuterar de utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför såsom stort förändringstryck, globalisering och integration.