bebis 4 månader sova på dagen Vår organisation

skändligt beteende synonym Svenskt Näringsliv har huvudkontor i Stockholm, regionkontor på 21 orter runt om i landet och ett kontor i Bryssel.

VD
Carola Lemne
Vd-stab
Carola Lemne, särskild undervisningsgrupp beslut Vd
Kapitalförvaltning
Björn Oxhammar
Ordförande- och VD-sekretariatet
Chefsjurist
Anders Thorstensson
Verksamhetsstöd och utveckling
Marie Rudberg, klump i halsen på engelska Administrativ direktör
Ekonomi
Johan Östberg
FM
Anna Pedersen
HR
Pernilla Peterson
IT
Kristofer Kjell
Tellus
Malin Ortbrink
Kommunikation och opinionsbildning
Lars Göran Johansson, tattoo text på armen Vice vd
Svenskt Näringslivs Mediatjänst
Peter Isling
Långsiktig opinionsbildning
Mattias Oljelund
Politik och påverkan
Johan Britz
Redaktionen
Anna Dalqvist
fPlus
Henrik Svidén
fTalang
Lo Bäckström
Regionverksamhet
Elisabeth Sandberg
Arbetsgivarfrågor
Peter Jeppsson, väntetid akuten karolinska Vice vd
Arbetsmarknad och förhandlingsservice
Carina Lindfelt
Samhällspolitik
Caroline af Ugglas, klädkod mörk kostym eller smoking Vice vd
Internationellt sekretariat
Jonas Berggren
Näringspolitik
Göran Norén
Samhällsekonomi
Bettina Kashefi
Skatter
Johan Fall
Utbildning, Forskning & Innovation
Tobias Krantz